Skydda ekosystemen!

Till och med ett barn vet hur värdefull skogen är. Dess friska, hisnande lukt av träd. Fåglarnas ekande ljud där de flyger över den täta växtligheten. Ett stabilt klimat, ett hållbart och mångsidigt liv, och en kulturkälla. Ändå läggs skogar och andra ekosystem i vågskålen och hotas av att förvandlas till odlingsmark, betesmark eller plantager.

Medvetanderum: aktiviteter i tidsordning.

 • Pando

  Pando

  Med sin storlek på 43,6 hektar och minst 14 000 år nämns Pando som den kanske största och en av de äldsta organismerna på jorden, och den antas ha ett massivt centralt rotsystem. 

 • Bokföring

  Bokföring

  Hur kan vi bokföra naturens resurser så vi kan förstå naturens status och hälsa

 • kartläggning

  kartläggning

  Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag för kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

 • Koka soppa på en spik

  Koka soppa på en spik

 • Gröda i kolcyklerna

  Gröda i kolcyklerna

  Visste du att de där vita runda balarna som ligger ute på åkrarna, förutom att ge foder till djuren, också fångar koldioxid från atmosfären? Det låter high-tech, eller hur? Det är det också, men helt skapat av naturen själv. Källa: Svenskt Kött |

 • Wout’s valuta

  Wout’s valuta

  En ekologisk komplementär valuta som komplement i ett ekologisk ekonomiskt system

 • Fjärilsmetoden

  Fjärilsmetoden

  | Redigera |

 • Utveckling av energibehov

  Utveckling av energibehov

  Utvecklingen av mänsklighetens energisystem, med vardera energislags andelar

 • Vattenriket Kristianstad

  Vattenriket Kristianstad

  Biosfärarbetets långsiktiga mål är en attitydförändring mot en hållbar samhällsutveckling i linje med de globala målen Agenda 2030. Att främja forskning och utbildning inom biologisk mångfald och hållbarhet är ett av målen inom Unescos biosfärprogram. I Vattenriket bedrivs ett kontinuerligt arbete med att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret samarbetar med flera lärosäten, både…

 • Dopad ekonomi

  Dopad ekonomi

  This report provides our first estimates for 2022, which show that global fossil fuel consumption subsidies doubled from the previous year to an all-time high of USD 1 trillion.

Har du några bokrekommendationer?