Skydda ekosystemen!

Till och med ett barn vet hur värdefull skogen är. Dess friska, hisnande lukt av träd. Fåglarnas ekande ljud där de flyger över den täta växtligheten. Ett stabilt klimat, ett hållbart och mångsidigt liv, och en kulturkälla. Ändå läggs skogar och andra ekosystem i vågskålen och hotas av att förvandlas till odlingsmark, betesmark eller plantager.

Medvetanderum: aktiviteter i tidsordning.

Har du några bokrekommendationer?