kartläggning

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag för kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag för kartläggning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Ekosystemtjänster viktigt för att kunna sätta ett korrekt pris på maten vi producerar.

Källa: Naturvårdsverket | Cecis | Naturskyddsföreningen | Boverket | TEEB |


Publicerat

i

av

Etiketter: