Kategori: Vattencykler

  • Vattenriket Kristianstad

    Vattenriket Kristianstad

    Biosfärarbetets långsiktiga mål är en attitydförändring mot en hållbar samhällsutveckling i linje med de globala målen Agenda 2030. Att främja forskning och utbildning inom biologisk mångfald och hållbarhet är ett av målen inom Unescos biosfärprogram. I Vattenriket bedrivs ett kontinuerligt arbete med att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret samarbetar med flera lärosäten, både…