Skydda ekosystemen!

Till och med ett barn vet hur värdefull skogen är. Dess friska, hisnande lukt av träd. Fåglarnas ekande ljud där de flyger över den täta växtligheten. Ett stabilt klimat, ett hållbart och mångsidigt liv, och en kulturkälla. Ändå läggs skogar och andra ekosystem i vågskålen och hotas av att förvandlas till odlingsmark, betesmark eller plantager.

Medvetanderum: aktiviteter i tidsordning.

 • Vattenriket Kristianstad

  Vattenriket Kristianstad

  Biosfärarbetets långsiktiga mål är en attitydförändring mot en hållbar samhällsutveckling i linje med de globala målen Agenda 2030. Att främja forskning och utbildning inom biologisk mångfald och hållbarhet är ett av målen inom Unescos biosfärprogram. I Vattenriket bedrivs ett kontinuerligt arbete med att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret samarbetar med flera lärosäten, både…

 • Dopad ekonomi

  Dopad ekonomi

  This report provides our first estimates for 2022, which show that global fossil fuel consumption subsidies doubled from the previous year to an all-time high of USD 1 trillion.

 • Effektstyrning

  Effektstyrning

 • Open systems

  Open systems

  Öppna system är enda sättet att styra på effekter

 • Feed the soil, not the plant

  Feed the soil, not the plant

 • Ekologisk logik

  Ekologisk logik

  Ordet ekologi, oecologie, skapades enligt den amerikanske historikern Donald Worster av tysken Ernst Haeckel år 1866 och kan härledas från grekiskans oikos, ”hus”, vilket åsyftar familjehushållet och dess dagliga drift. Oikos är också grunden till ordet ekonomi. Worster, uppger i de ”De ekologiska idéernas historia” (Worster 1994) att Haeckel ville att i läran om oecologie…

 • Big Agriculture Is Broken

  Big Agriculture Is Broken

  Källa: Patagonia |

 • Part 3 – Why Regenerative Organic

  Part 3 – Why Regenerative Organic

  Growing food and fiber with industrial techniques has devastated our climate. That’s why we’re supporting farms working toward the highest organic standard, Regenerative Organic. These practices reduce greenhouse gas emissions and could help trap more carbon than conventional agriculture.

 • Naturens värde

  Naturens värde

  Visa mig det närmaste naturområdet i denna stad, börja där och använd det som referenspunk. Dokumentera alla värden som finns där i form av kolinlagring, Co2 , vattenflöden mm.

 • CS Energy fruits

  CS Energy fruits

  Källa: Solarimpulse | Insolagrin |

Har du några bokrekommendationer?