Kommunikation

Samarbete är inte möjligt utan kommunikation

Kommunikation används för att skapa delad förståelse

sker på mottagarens villkor

Egenskaper

– Föra vidare

– Ge råd

– Ställa frågor

Hinder

– Många meddelanden

– Komplex information

Orsaker att misslyckas

Har inte fått information
Har inte förstått information
Håller inte med

Sharing is power


Våga dela problem med en överordnad


Tala så att folk vill lyssna


Slipp problem genom att förstå hur saker fungerar

En arbetsbok för delat lärande och kommunikation