Kategori: Ekologi

 • Koka soppa på en spik

  Koka soppa på en spik

 • Effektstyrning

  Effektstyrning

 • Ekologisk logik

  Ekologisk logik

  Ordet ekologi, oecologie, skapades enligt den amerikanske historikern Donald Worster av tysken Ernst Haeckel år 1866 och kan härledas från grekiskans oikos, ”hus”, vilket åsyftar familjehushållet och dess dagliga drift. Oikos är också grunden till ordet ekonomi. Worster, uppger i de ”De ekologiska idéernas historia” (Worster 1994) att Haeckel ville att i läran om oecologie…